Phở Việt Béo – 35 Lý Tự Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Q. Hải Châu, 35 Lý Tự Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 091 380 20 20
Trang web
Tọa độ 160.776.286, 1.082.220.526

 


Địa chỉ Phở Việt Béo ở đâu?

Q. Hải Châu, 35 Lý Tự Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Việt Béo như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:30]

Phở Việt Béo có website không?

Địa chỉ trang web của Phở Việt Béo là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở Trường Ăn Đêm - Tân Thịnh