Phở Xuân Mai – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 63 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3960 9843
Trang web
Tọa độ 10.752.664.399.999.900, 1.066.504.633

 


Địa chỉ Phở Xuân Mai ở đâu?

63 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Xuân Mai như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Phở Xuân Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Phở Xuân Mai là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Phở Ngon Một Đô Sài Gòn - Hồ Chí Minh