Phòng Bưu Chính Viễn Thông – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Sở Thông Tin Và Truyền Thông, 4 Phan Đình Phùng, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3952 405
Trang web
Tọa độ 92.877.829, 1.057.269.931

 


Địa chỉ Phòng Bưu Chính Viễn Thông ở đâu?

Sở Thông Tin Và Truyền Thông, 4 Phan Đình Phùng, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam

Phòng Bưu Chính Viễn Thông có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Bưu Chính Viễn Thông là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu - Hưng Bình