Phòng Khám An Sinh – Nam Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 254 Lê Thái Tổ, Nam Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3874 111
Trang web https://www.vietskin.vn/phong-kham-da-khoa-an-sinh-ninh-binh/
Tọa độ 202.478.288, 1.059.623.998

 


Địa chỉ Phòng Khám An Sinh ở đâu?

254 Lê Thái Tổ, Nam Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám An Sinh như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám răng hàm mặt BS Hà - Phường 4