Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng – Lê Đại Hành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 193c Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3965 6999
Trang web http://dakhoacongdong.com/
Tọa độ 210.095.313, 1.058.492.071

 


Địa chỉ Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng ở đâu?

193c Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng là: http://dakhoacongdong.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LIÊN HƯƠNG - Vĩnh Thanh