Phòng Khám Nha Khoa – Bs Thu – Con Cuong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3V2P+4CG, QL7, Con Cuong, Con Cuông, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 096 199 09 97
Trang web https://nhakhoabsthu.com/
Tọa độ 190.503.038, 104.886.083

 


Địa chỉ Phòng Khám Nha Khoa - Bs Thu ở đâu?

3V2P+4CG, QL7, Con Cuong, Con Cuông, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nha Khoa - Bs Thu như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00]

Phòng Khám Nha Khoa - Bs Thu có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Khám Nha Khoa – Bs Thu là: https://nhakhoabsthu.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Thẩm mỹ Kim Đinh - TT. Phú Phong