Phòng Khám Nhi – Bác Sĩ Trần Thị Thủy – Phường An Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39 Điện Biên Phủ, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 090 570 20 19
Trang web
Tọa độ 155.646.101, 10.847.963.689.999.900

 


Địa chỉ Phòng Khám Nhi - Bác Sĩ Trần Thị Thủy ở đâu?

39 Điện Biên Phủ, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nhi - Bác Sĩ Trần Thị Thủy như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00]

Phòng Khám Nhi - Bác Sĩ Trần Thị Thủy có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Khám Nhi – Bác Sĩ Trần Thị Thủy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Bệnh Tư Nhân Bs Trương Huỳnh Hưng - Phường 3