Phòng Khám Nhi Khoa An Bình – Nam Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 91 Phan Chu Trinh, Nam Thành, Ninh Bình, 08118, Việt Nam
Số điện thoại 094 445 99 82
Trang web https://phong-kham-nhi-khoa-an-binh.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 20.240.140.399.999.900, 1.059.658.893

 


Địa chỉ Phòng Khám Nhi Khoa An Bình ở đâu?

91 Phan Chu Trinh, Nam Thành, Ninh Bình, 08118, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nhi Khoa An Bình như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Da Liễu Phạm Nữ Bích Hợp - Thắng Lợi