Phòng khám Nhi khoa Quốc tế The Medcare Mộ Lao – P. Mộ Lao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 202 P. Nguyễn Văn Lộc, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 10000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6358
Trang web http://hn.medcare.vn/
Tọa độ 209.857.139, 10.578.443.899.999.900

 


Địa chỉ Phòng khám Nhi khoa Quốc tế The Medcare Mộ Lao ở đâu?

202 P. Nguyễn Văn Lộc, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Nhi khoa Quốc tế The Medcare Mộ Lao như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Phòng khám Nhi khoa Quốc tế The Medcare Mộ Lao có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng khám Nhi khoa Quốc tế The Medcare Mộ Lao là: http://hn.medcare.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Nhi Tùng Anh - Đông Vệ