Phòng Khám Tai – Mũi – Họng – Bs Hiền Chinh – P.Minh Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 389 Kim Đồng, P.Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3853 877
Trang web
Tọa độ 217.171.648, 10.489.850.159.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Tai Mũi Họng - Bác Sĩ Lê Trọng Điền - Phường 1