Phòng Khám Y Học Cổ Truyền – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47 Nam Thành, Quang Trung, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 091 587 58 11
Trang web
Tọa độ 206.446.133, 10.605.902.499.999.900

 


Địa chỉ Phòng Khám Y Học Cổ Truyền ở đâu?

47 Nam Thành, Quang Trung, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Phòng Khám Y Học Cổ Truyền có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu - Tắc Vân