Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh – Thanh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C224+MQ6, Nguyễn Hữu Thọ, Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3827 240
Trang web
Tọa độ 21.401.664.099.999.900, 1.030.068.898

 


Địa chỉ Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ở đâu?

C224+MQ6, Nguyễn Hữu Thọ, Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi Cục Hải Quan Tây Đô - Bình Thuỷ