Phòng Răng Bs Lan Phương – Hòa Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 271 Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 2243 010
Trang web
Tọa độ 160.598.811, 1.081.878.856

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Đài Sơn - Thanh Son