Phòng Răng – Bs Thái – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 187 Phan Bội Châu, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3862 311
Trang web
Tọa độ 11.545.064.199.999.900, 1.078.116.033

 


Địa chỉ Phòng Răng - Bs Thái ở đâu?

187 Phan Bội Châu, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Răng - Bs Thái như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30]

Phòng Răng - Bs Thái có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Răng – Bs Thái là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Răng Phạm Ngọc - Phường Ngô Quyền