Phòng Trồng Răng Hải – P. Mỹ Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11X3, Tổ 37, Khóm Đông Thịnh 6, Đường Phạm Cự Lượng, P. Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3833 989
Trang web
Tọa độ 103.629.433, 1.054.409.591

 


Địa chỉ Phòng Trồng Răng Hải ở đâu?

11X3, Tổ 37, Khóm Đông Thịnh 6, Đường Phạm Cự Lượng, P. Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Phòng Trồng Răng Hải có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Trồng Răng Hải là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Khải Khanh - Đô Vinh