Phòng Trưng Bày Và Bán Gạch Men Bạch Mã – Hưng Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43 Lê Hồng Sơn, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3840 730
Trang web
Tọa độ 18.676.513.999.999.900, 10.567.854.849.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Xây Dựng - Phường Mường Thanh