Phòng vé xe Phúc Lợi – Nhân Chính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 71 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 1900 088805
Trang web
Tọa độ 209.984.418, 10.579.726.129.999.900

 


Địa chỉ Phòng vé xe Phúc Lợi ở đâu?

71 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Phòng vé xe Phúc Lợi có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng vé xe Phúc Lợi là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bến xe Phía Bắc Huế - An Hòa