Phòng Xét Nghiệm Số 1 – Sơn Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Trần Hưng Đạo, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 097 430 42 26
Trang web
Tọa độ 158.798.561, 10.833.221.909.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Việt Hồng - Phường 5