Phòng Y Tế – Hải Đình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ UBND, 16 Quách Xuân Kỳ, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0523 844 131
Trang web
Tọa độ 174.658.435, 1.066.262.412

 


Địa chỉ Phòng Y Tế ở đâu?

UBND, 16 Quách Xuân Kỳ, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Phòng Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Y Tế là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Tài Chính – Kế Hoạch Thành Phố Bảo Lộc - Phường 1