Phòng Y Tế Huyện Krông Bông – TT. Krông Kmar

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G83M+W82, Nguyễn Tất Thành, TT. Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lắk, Việt Nam
Số điện thoại 0262 3733 062
Trang web
Tọa độ 125.047.681, 1.083.332.741

 


Địa chỉ Phòng Y Tế Huyện Krông Bông ở đâu?

G83M+W82, Nguyễn Tất Thành, TT. Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lắk, Việt Nam

Phòng Y Tế Huyện Krông Bông có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Y Tế Huyện Krông Bông là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Nhi Khoa - P. Hội Phú