Phòng Y Tế – P.Yên Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ UBND Thành Phố Yên Bái, P.Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3812 767
Trang web
Tọa độ 21.715.421.799.999.900, 1.048.894.758

 


Địa chỉ Phòng Y Tế ở đâu?

UBND Thành Phố Yên Bái, P.Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam

Phòng Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Y Tế là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  lương y nguyễn ngọc huân - Yên Thế