Phòng Y Tế Thành Phố Hưng Yên – Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 76 Trưng Trắc, Minh Khai, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3867 280
Trang web
Tọa độ 20.647.204.499.999.900, 10.605.321.839.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Bệnh Xã Hội tại Nha Trang - Phước Tân