PHỤ KIỆN XE KIA THANH HÓA – P. Trường Thi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RQHJ+P67, P. Trường Thi, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 096 619 91 09
Trang web https://www.facebook.com/KiaThanhHoa.XeKia/
Tọa độ 19.829.295.899.999.900, 1.057.805.525

 


Địa chỉ PHỤ KIỆN XE KIA THANH HÓA ở đâu?

RQHJ+P67, P. Trường Thi, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của PHỤ KIỆN XE KIA THANH HÓA như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

PHỤ KIỆN XE KIA THANH HÓA có website không?

Địa chỉ trang web của PHỤ KIỆN XE KIA THANH HÓA là: https://www.facebook.com/KiaThanhHoa.XeKia/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vỏ Xe Thiên Phúc - P. Phú Khương