Phuc Ha Medical Equipment – Phương Mai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112-E2 Phuong Mai Street, Dong Da District, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3576 1518
Trang web
Tọa độ 210.037.681, 10.583.749.069.999.900

 


Địa chỉ Phuc Ha Medical Equipment ở đâu?

112-E2 Phuong Mai Street, Dong Da District, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Phuc Ha Medical Equipment có website không?

Địa chỉ trang web của Phuc Ha Medical Equipment là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cp Trang Thiết Bị & Vật Tư Y Tế Hà Nội - Mễ Trì