Phúc Tea – Long Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 399 Ấp 5, xã, Long Hoà, Cần Đước, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 1900 9215
Trang web https://phuctea.com.vn/
Tọa độ 105.833.031, 10.658.948.409.999.900

 


Địa chỉ Phúc Tea ở đâu?

Số 399 Ấp 5, xã, Long Hoà, Cần Đước, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Phúc Tea như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Phúc Tea có website không?

Địa chỉ trang web của Phúc Tea là: https://phuctea.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Koi Thé - Nam Dương