Phúc Tea – TT. Hà Lam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33 Trần Thị Lý, TT. Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 1900 9215
Trang web https://phuctea.com.vn/
Tọa độ 157.394.342, 1.083.551.961

 


Địa chỉ Phúc Tea ở đâu?

33 Trần Thị Lý, TT. Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Phúc Tea như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Phúc Tea có website không?

Địa chỉ trang web của Phúc Tea là: https://phuctea.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  P Coffee - Bình Hiên