Phuong Huy 1 Hotel – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 127 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3614 567
Trang web http://www.phuonghuyhotel.com/
Tọa độ 119.476.181, 1.084.399.449

 


Địa chỉ Phuong Huy 1 Hotel ở đâu?

127 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Phuong Huy 1 Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Phuong Huy 1 Hotel là: http://www.phuonghuyhotel.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VIAS HOTEL VUNG TAU - Phường 8