Phuong Trang Travel – Ngô Mây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 Nguyễn Lữ, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 820000, Việt Nam
Số điện thoại 091 927 94 89
Trang web http://phuongtrang.vn/
Tọa độ 137.649.686, 10.921.927.579.999.900

 


Địa chỉ Phuong Trang Travel ở đâu?

23 Nguyễn Lữ, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phuong Trang Travel như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Phuong Trang Travel có website không?

Địa chỉ trang web của Phuong Trang Travel là: http://phuongtrang.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mektec manufacturing corporation vietnam - Mỹ Hào