Pleikou Coffee- Xưởng rang cà phê hạt mộc, nguyên chất Cần Thơ – C2-C4, Đường số 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Dân Cư Xây Dựng, C2-C4, Đường số 1, Cái Răng, Cần Thơ 900000, Việt Nam
Số điện thoại 0823 748 439
Trang web http://www.pleikou.com/
Tọa độ 100.087.668, 1.057.890.256

 


Địa chỉ Pleikou Coffee- Xưởng rang cà phê hạt mộc, nguyên chất Cần Thơ ở đâu?

Khu Dân Cư Xây Dựng, C2-C4, Đường số 1, Cái Răng, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Giờ làm việc của Pleikou Coffee- Xưởng rang cà phê hạt mộc, nguyên chất Cần Thơ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Pleikou Coffee- Xưởng rang cà phê hạt mộc, nguyên chất Cần Thơ có website không?

Địa chỉ trang web của Pleikou Coffee- Xưởng rang cà phê hạt mộc, nguyên chất Cần Thơ là: http://www.pleikou.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  XE Coffee & Tea - Phố Bắc Sơn