Quán Ăn Cu Bin – Tam Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 184 Lê Hồng Phong, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0378 145 890
Trang web
Tọa độ 218.523.937, 1.067.546.694

 


Địa chỉ Quán Ăn Cu Bin ở đâu?

184 Lê Hồng Phong, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Quán Ăn Cu Bin có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Cu Bin là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Bún sáng Ngọc Thanh - Nhơn Thành