Quán Ăn – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 665, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Phường 3, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0833 523 304
Trang web
Tọa độ 97.707.676, 1.054.494.655

 


Địa chỉ Quán Ăn ở đâu?

665, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Phường 3, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Quán Ăn có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Phố Mới - Hà Huy Tập