Quán Ăn Sơn Hà – TT. Trà My

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 95 Nguyễn Văn Linh, TT. Trà My, Bắc Trà My, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 098 542 65 05
Trang web
Tọa độ 153.370.068, 1.082.238.936

 


Địa chỉ Quán Ăn Sơn Hà ở đâu?

95 Nguyễn Văn Linh, TT. Trà My, Bắc Trà My, Quảng Nam, Việt Nam

Quán Ăn Sơn Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Sơn Hà là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm Kim Mai / Kim Mai Food Store - Hàm Cường Đông