Quán Ăn Tây Sông Hậu – Mỹ Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9CJX+VR4, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 754 58 55
Trang web
Tọa độ 103.821.476, 10.544.958.319.999.900

 


Địa chỉ Quán Ăn Tây Sông Hậu ở đâu?

9CJX+VR4, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Tây Sông Hậu như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Quán Ăn Tây Sông Hậu có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Tây Sông Hậu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Bình Hà - Thị Nải