Quán ăn Tuân Ký – Nam Ban

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33 ĐT725, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 66313, Việt Nam
Số điện thoại 098 112 65 67
Trang web
Tọa độ 118.262.687, 1.083.389.447

 


Địa chỉ Quán ăn Tuân Ký ở đâu?

33 ĐT725, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 66313, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Tuân Ký như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-15:00], Thứ Ba:[06:00-15:00], Thứ Tư:[06:00-15:00], Thứ Năm:[06:00-15:00], Thứ Sáu:[06:00-15:00], Thứ Bảy:[06:00-15:00], Chủ Nhật:[06:00-15:00]

Quán ăn Tuân Ký có website không?

Địa chỉ trang web của Quán ăn Tuân Ký là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm Phương Huy - TT. Gio Linh