Quán Cà Phê Thanh Trúc – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 69, Đường Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, Phường 7, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0839 150 601
Trang web
Tọa độ 99.277.077, 1.063.362.382

 


Địa chỉ Quán Cà Phê Thanh Trúc ở đâu?

69, Đường Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, Phường 7, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cà Phê Thanh Trúc như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Quán Cà Phê Thanh Trúc có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cà Phê Thanh Trúc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà Phê Thuyên - Phường Hoà Hương