Quán Cà Phê Tuấn Lan – Đô Vinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 967, Đường Hai Mươi Mốt Tháng Tám, Phường Đô Vinh, Đô Vinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3880 548
Trang web
Tọa độ 116.028.527, 1.089.416.038

 


Địa chỉ Quán Cà Phê Tuấn Lan ở đâu?

967, Đường Hai Mươi Mốt Tháng Tám, Phường Đô Vinh, Đô Vinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Quán Cà Phê Tuấn Lan có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cà Phê Tuấn Lan là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Du Coffee house - TT. Kiến Đức