Quán Chí Hiền – Tân Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 375 Trường Chinh, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 1253 829225
Trang web
Tọa độ 21.389.591.499.999.900, 1.030.228.745

 


Địa chỉ Quán Chí Hiền ở đâu?

375 Trường Chinh, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Quán Chí Hiền có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Chí Hiền là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Hủ Tiếu Nam Vang - Bún Mọc Thành Nam - P. Trường Thi