Quán Cơm 355 – Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 994J+CJH, Thái Sanh Hạnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3871 282
Trang web
Tọa độ 103.560.643, 1.063.815.963

 


Địa chỉ Quán Cơm 355 ở đâu?

994J+CJH, Thái Sanh Hạnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm 355 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Quán Cơm 355 có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm 355 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm Như Ý - Phường Nghĩa Thành