Quán Cơm 7 Huệ Tây Ninh – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Chợ Đất Thánh, Phường 3, Tây Ninh, 80000, Việt Nam
Số điện thoại 090 965 91 38
Trang web
Tọa độ 113.099.182, 1.061.038.154

 


Địa chỉ Quán Cơm 7 Huệ Tây Ninh ở đâu?

Chợ Đất Thánh, Phường 3, Tây Ninh, 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm 7 Huệ Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-12:30], Chủ Nhật:[05:00-12:30], Thứ Hai:[05:00-12:30], Thứ Ba:[05:00-12:00], Thứ Tư:[05:00-12:30], Thứ Năm:[05:00-12:30], Thứ Sáu:[05:00-12:30]

Quán Cơm 7 Huệ Tây Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm 7 Huệ Tây Ninh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hikari Food court - Đường Lý Thái Tổ