Quán cơm Cô Ba – P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Nguyễn Chánh, P, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3523 714
Trang web
Tọa độ 122.457.044, 10.919.293.189.999.900

 


Địa chỉ Quán cơm Cô Ba ở đâu?

18 Nguyễn Chánh, P, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cơm Cô Ba như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Quán cơm Cô Ba có website không?

Địa chỉ trang web của Quán cơm Cô Ba là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh bèo quán cô Mai - Phường 1