Quán Cơm Đại Hưng – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 166a Đ. Lý Thường Kiệt, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3821 089
Trang web
Tọa độ 96.058.486, 1.059.760.146

 


Địa chỉ Quán Cơm Đại Hưng ở đâu?

166a Đ. Lý Thường Kiệt, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Đại Hưng như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Quán Cơm Đại Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Đại Hưng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cơm 171 - Phường 3