Quán Cơm Gà Tam Kỳ – Dĩ An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VQR5+6R2, Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Thành Phố, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0376 772 825
Trang web
Tọa độ 10.890.500.999.999.900, 106.759.514

 


Địa chỉ Quán Cơm Gà Tam Kỳ ở đâu?

VQR5+6R2, Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Thành Phố, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Gà Tam Kỳ như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Quán Cơm Gà Tam Kỳ có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Gà Tam Kỳ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhất Chỉ Cháo Chim Bồ Câu - P. Sông Hiến