Quán Cơm Miền Trung – Xuân Thọ 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 96GV+282, QL1A, Xuân Thọ 2, Sông Cầu, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 098 680 42 04
Trang web
Tọa độ 133.750.018, 10.924.327.249.999.900

 


Địa chỉ Quán Cơm Miền Trung ở đâu?

96GV+282, QL1A, Xuân Thọ 2, Sông Cầu, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Miền Trung như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-23:00], Chủ Nhật:[05:30-23:00], Thứ Hai:[05:30-23:00], Thứ Ba:[05:30-23:00], Thứ Tư:[05:30-23:00], Thứ Năm:[05:30-23:00], Thứ Sáu:[05:30-23:00]

Quán Cơm Miền Trung có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Miền Trung là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở Bò Cô Lưu. Beef Noodle Soup - Phú Trinh