Quán Cơm Tám Liên – Tây Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 84JW+6WP, Tây Phú, Thoại Sơn, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 777 16 62
Trang web
Tọa độ 10.330.578.899.999.900, 1.051.473.295

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cháo lòng Hải Phòng - Đổng Quốc Bình