Quán Cơm – Xôi Kim Sinh – Phường Mường Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 7 Tháng 5, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 6292 484
Trang web
Tọa độ 213.794.668, 10.301.629.899.999.900

 


Địa chỉ Quán Cơm - Xôi Kim Sinh ở đâu?

3 7 Tháng 5, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm - Xôi Kim Sinh như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30]

Quán Cơm - Xôi Kim Sinh có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm – Xôi Kim Sinh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NGON Garden - Long Toàn