Quán Hải Dương – Phùng Chí Kiên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 123 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 096 392 38 68
Trang web
Tọa độ 221.433.936, 1.058.344.048

 


Địa chỉ Quán Hải Dương ở đâu?

123 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hải Dương như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Quán Hải Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Hải Dương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PHỞ BÒ HẠNH NAM ( Nam Định ) - xóm Chùa