Quán Hải Sản Cây Me Ngọt – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 102 Lê Lai, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3530 405
Trang web https://www.foody.vn/vung-tau/quan-hai-san-cay-me-ngot
Tọa độ 103.489.264, 1.070.787.053

 


Địa chỉ Quán Hải Sản Cây Me Ngọt ở đâu?

102 Lê Lai, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hải Sản Cây Me Ngọt như thế nào?

Thứ Tư:[15:30-04:00], Thứ Năm:[15:30-04:00], Thứ Sáu:[15:30-04:00], Thứ Bảy:[15:30-04:00], Chủ Nhật:[15:30-04:00], Thứ Hai:[15:30-04:00], Thứ Ba:[15:30-04:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hoa Luân Hostel Restaurant-Bar - Ninh Hải