Quán Phở Bà Ngọc – Bến Thủy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Phong Định Cảng, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 098 787 97 44
Trang web
Tọa độ 18.658.391.899.999.900, 1.057.005.547

 


Địa chỉ Quán Phở Bà Ngọc ở đâu?

3 Phong Định Cảng, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Quán Phở Bà Ngọc có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Phở Bà Ngọc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  King Steak & Pizza - Hàng Văn Thụ0