Quán Phở Bò Nam Định – Lê Hồng Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 153 Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 098 885 10 26
Trang web
Tọa độ 151.291.605, 1.087.955.369

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn - Cẩm Thu