Quán Phở Hà Nội – Phước Vĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 187 Trần Phú, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3825 571
Trang web
Tọa độ 164.504.888, 10.758.723.379.999.900

 


Địa chỉ Quán Phở Hà Nội ở đâu?

187 Trần Phú, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Quán Phở Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Phở Hà Nội là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Hưng Diệp - P.Yên Thịnh